SERWIS FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Utrzymanie w ciągłym ruchu energetycznym stacji transformatorowo–rozdzielczej 15/0,4 kV poprzez zdalny monitoring pracy urządzeń, czynności łączeniowe przy współpracy z Obszarowym Centrum Dyspozytorskim.
Całodobowe śledzenie pracy części generacyjnej tj.: kontrola prawidłowości pracy inwerterów fotowoltaicznych DC/AC oraz ich równomierności w ramach programu do obsługi monitoringu.
Co miesięczne przeglądy stacji transformatorowo– rozdzielczej 15/0,4 kV wraz z częścią elektrownianą tj.: inwerterów fotowoltaicznych DC/AC, modułów fotowoltaicznych, konstrukcji wsporczych oraz ich konserwacja zgodnie z wymaganiami producentów i Instrukcją ruchu i eksploatacji stacji transformatorowo –rozdzielczej 15/0,4 kV.
24-ro godzinny, 7 dni w tygodniu serwis awaryjny polegający na przyjeździe uprawnionych służb technicznych po wystąpieniu awarii, w celu ustalenia przyczyn jej wystąpienia.
Prace elektroenergetyczne mające na celu usunięcie usterki.
Wykonywanie badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z zaleceniami producenta inwerterów fotowoltaicznych DC/AC, modułów fotowoltaicznych oraz połączeń pomiędzy urządzeniami w tym badania termowizyjne.
Utrzymanie ogólnego porządku na terenie elektrowni wraz z koszeniem roślinności.

SERWIS FARM WIATROWYCH

Utrzymanie w ciągłym ruchu energetycznym stacji transformatorowo–rozdzielczej 110/SN poprzez zdalny monitoring pracy urządzeń, czynności łączeniowe przy współpracy z Centrum Dyspozytorskim.
Całodobowe śledzenie pracy części generacyjnej tj.: kontrola prawidłowości pracy turbin wiatrowych oraz ich równomierności w ramach programu do obsługi monitoringu.
Przeglądy stacji transformatorowo– rozdzielczej 110/SN wraz z częścią kablową WN oraz SN. Przegląd rozdzielnic zlokalizowanych w turbinach.
24-ro godzinny, 7 dni w tygodniu serwis awaryjny polegający na przyjeździe uprawnionych służb technicznych po wystąpieniu awarii, w celu ustalenia przyczyn jej wystąpienia.
Prace elektroenergetyczne mające na celu usunięcie usterki.
Wykonywanie badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń WN i SN, linii kablowych WN i SN oraz połączeń pomiędzy urządzeniami w tym badania termowizyjne.
Utrzymanie ogólnego porządku na terenie stacji wraz z koszeniem roślinności.

USŁUGI INSPEKTORA NADZORU

Kontrola i inspekcja na budowie w ramach zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz Prawem Budowlanym, kontrole i inspekcje na poszczególnych instalacjach rozpoczną się z dniem faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych na każdej instalacji.
Kontrola i weryfikacja zgodności wykonania robót budowlanych w celu zapewnienia zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami, wiedzą techniczną oraz zasadami bezpieczeństwa
i ochrony środowiska.
Potwierdzanie wykonanych robót i wybudowanych wyrobów budowlanych wraz z kontrolą jakości.
Monitorowanie kontroli jakości.
Ocena fizycznego postępu robót.
Powiadamianie Zlecającego odnośnie jakichkolwiek niedoborów, wad, odstępstw od planu jakości i technologii wykonania.
Sprawdzanie i zatwierdzanie odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, dopuszczeń) dotyczących dostarczanych urządzeń, materiałów, elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też
w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości urządzeń, materiałów, elementów prefabrykowanych i innych wyrobów na placu budowy przed ich wybudowaniem.
Dopilnowanie przestrzegania zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

PROJEKTY INSTALACJI ENERGETYCZNYCH

Oferujemy wykonanie projektów branży elektroenergetycznej w zakresie napięć WN, SN, nN:

Sieci elektroenergetyczne kablowe
Sieci teletechniczne
Stacje elektroenergetyczne WN,SN
Elektrownie fotowoltaiczne

BUDOWA OBIEKTÓW OZE

Oferujemy budowę obiektów branży OZE:

elektrownie fotowoltaiczne
elektrownie wiatrowe
magazyny energii

NASI KLIENCI

  • Siedziba Firmy - Białystok

  • Biuro Techniczne - Rzeszów, Bydgoszcz, Inowrocław, Kraków, Warszawa, Tomaszów Lubelski

Wykwalifikowana

KADRA

Zapewniamy wykwalifikowany personel techniczny.
Nasi inżynierowie posiadają uprawnienia elektroenergetyczne
w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji elektroenergetycznych
oraz w zakresie przepisów BHP i p.poż, zasad bezpiecznego
poruszania się i prowadzenia prac.

SZYBKA WYCENA

SERWISU FARM FOTOWOLTAICZNYCH I WIATROWYCH

Wypełnij formularz:

Rodzaj instalacji
Elektrownia wiatrowaElektrownia fotowoltaicznaInna

Zakres usług
Serwis ElektrycznySerwis BudowlanyMonitoring IT/SCADAUtrzymanie TerenuInne usługi

KONTAKT

ELPRO sp. z o.o.

Adres do korespondencji/correspondence address:

Al. 1000-lecia
Państwa Polskiego 4 lok 122
15-111 Białystok

Adres do dostaw/delivery address:

ul. Bitwy Białostockiej 2AB,
15-103 Białystok

Dane rejestrowe/registration data:

ul. Krokusowa 9, 16-070 Krupniki
NIP. 9662134307,
REGON. 
384706188

ZADZWOŃ

+48 502 608 017

+48 503 090 007

NAPISZ

elpro@ozeserwis.pl